Program

MIRŐL SZÓL A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM?
A Tanítsunk Magyarországért programot az a felismerés alapozta meg, hogy jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik.
Másrészt, kicsit földhözragadtabban megközelítve a kezdeményezés mögötti motivációt: az alapítók is tisztában voltak azzal, hogy – ahogyan a világban bárhol máshol – vannak nehezebb helyzetben lévő kistelepülések az országban, és az ott élők számára is biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy sikerrel boldoguljanak az életben. Ehhez azonban a Kormány gondolkodása szerint nem segélyt vagy alapjövedelmet kell nyújtani, mert ezek konzerválnak, hanem meg kell teremteni a lehetőséget, hogy sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, mert a tanulás és a munka visznek előre.

AZ ALAPÍTÁSRÓL

A Tanítsunk Magyarországért programot 2018. december 5-én, az Önkéntesség Világnapján indította útjára Dr. György László, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Horváth Zita, az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának bevonásával.

A PROGRAMOT MEGALAPOZÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

A program megalkotói megvizsgálták a hazai és nemzetközi kutatásokat, és két fő megállapítást vontak le belőlük. Az egyik, hogy az ezeken a kistelepüléseken élő gyerekeknek szükségük van arra, hogy valaki megmutassa nekik azt, hogy a környezetük által körülhatárolt, jelenleg elképzelt burkon kívül is van élet és vannak lehetőségek, vagyis a képességeik alapján tanulással sokra vihetik. A másik, hogy az USA-ban, Nagy-Britanniában működő, tehetséges fiatalok által végzett mentorálási tevékenységekre alapuló kezdeményezésekben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20 százalékkal javultak, ami olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. A tanulmányi eredmények javulása mellett pedig csökkent az igazolatlan hiányzásaik száma is.
Ezek jelentős eredmények, a Tanítsunk Magyarországért program is ezekre törekszik.

KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
A kezdeti évben, 2019-ben a Pécsi Tudományegyetemen, a Miskolci, a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetemen – már a tavaszi félévben elindult a csatlakozás előfeltételének számító egyetemi kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátították a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat. A program iránti hatalmas érdeklődést jól mutatta, hogy mind a négy intézményben nagyon rövid idő (jellemzően kevesebb mint egy nap) alatt beteltek a meghirdetett kurzusok – a Debreceni Egyetemen például négy és fél perc alatt – így emelni kellett az eredetileg tervezett létszámokat. A tavaszi félévben több mint 500 egyetemi hallgató kezdte meg a felkészülést a mentorálásra.

Szintet léptünk!

2023. február végéig az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodott a program lebonyolításáról.
2023. márciustól a Tanítsunk Magyarországért program a Nemzeti Tehetség Központ részeként, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal együttműködésben koordinálja a kortárs mentorálást országszerte.
A program költségvetési finanszírozásból valósul meg, megvalósítója a Nemzeti Tehetség Központ.

2023-ben 21 egyetemen és több mint 100 általános iskolában volt jelen a program. 
Az egyetemista mentorok segítségével több ezer általános iskolás diák részesülhet kortárs mentorálásban a Tanítsunk Magyarországért program keretein belül
.
 

A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM CÉLJA
A program célja kettős. Egyrészt a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, másrészt pedig a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól.
A Tanítsunk Magyarországért program egyik fő célja, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább.

A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM CÉLCSOPORTJA
A Tanítsunk Magyarországért Program célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – az állatkertet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Vagyis segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

FŐ PILLÉREK: EGYETEMEK ÉS VÁLLALATOK

Az egyetemi mentorprogramban részt vevő egyetemisták a közreműködő általános iskolák egyikében meghatározott számú 6-7-8. osztályos diákkal kezdik meg a közös munkát, a közös élményszerzést. Egy hallgató átlagosan 4-5 diákot vesz a szárnyai alá, és segít nekik abban, hogy sikerrel fejezzék be az általános iskolát, valamint tovább folytassák tanulmányaikat a középfokú oktatásban.
A programban közreműködő egyetemeken TM1, TM2 kurzus keretében a hallgatók elsajátítják a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat.
Keresd a Tanítsunk Magyarországért programot az alábbi egyetemeken!
 
 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
 • Gál Ferenc Egyetem
 • Károli Gáspár Református Egyetem
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Óbudai Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Tokaj-Hegyalja Egyetem
 
A vállalati mentorprogram a vállalatoknak és munkavállalóiknak szól. A vállalatok úgy csatlakozhatnak a programhoz, hogy megnyitják vállalataikat, üzemeiket a kisiskolások előtt, betekintést engedve az ott zajló munkába.
Csatlakozási szándék jelzése vállalatok részéről: kapcsolat@tanitsunk.hu

MENTORNAK LENNI JÓ! – JUTTATÁSOK

A mentorhallgatók a 37 ezer forintos ösztöndíjjuttatás mellett a mentoráltjaik számának függvényében további havi 10-20 ezer forintot a mentoráltakkal közös tevékenységekre fordíthatnak, így közösen vehetnek részt különböző sporteseményeken, kulturális rendezvényeken: színházlátogatáson, fesztiválokon, és egyénileg szervezett programokon. 
Eredményes mentorálás esetén a mentorok teljesítményalapon további célprémiumban részesülnek. Motivációjuk fenntartásán folyamatosan dolgozunk: létrehoztuk az ún. mentornagyköveti, és a szenior mentori rendszert, emellett lehetőséget nyújtunk fesztiválok és rendezvények látogatására, és támogatjuk a programhoz kötődő tudományos kutatómunkák megszületését. A lehetőségeket folyamatosan bővítjük!

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT
A Nemzeti Tehetség Központ a tehetségek és a tehetséggondozás ügyének elkötelezett támogatójaként, minden tevékenységével igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a tehetséges diákok támogatásában és képességeik érvényre juttatásában, hogy megtalálhassák a helyüket akár a tudomány, a sport, vagy a művészetek világában. Az NTK egyik zászlóshajója a „Snétberger Program”, amely középpontjában a különleges zenei tehetséggel rendelkező roma és hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása áll. Minősített Tehetséggondozó Műhelyeik hálózatban működve részt vesznek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési, és -azonosítási rendszerek bevezetésben, rendezvények szervezésében. A Központ szervezi a legkiválóbb tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, szervezetek és települések elismerését megvalósító „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” és a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj pályázati folyamatát, valamint az OKTV díjkiosztó rendezvényt. A START Programmal a fiatal tehetségeket támogatják startup vállalkozásuk létrehozásában és a külföldön élő magyar fiatalok tehetséggondozásában vállal szerepet különböző rendezvényeivel, képzéseivel.
A Központnak a tehetséggondozás területén betöltött szerepe mellett kiemelt célja a kulturális sokszínűség, a szociális érzékenység, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felelősségvállalásának, a tehetségsegítők megbecsülésének és a társadalom támogatottságának növelése is.
Bővebben: ntk.hu
 
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.