Program

MIRŐL SZÓL A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM?
A Tanítsunk Magyarországért programot az a felismerés alapozta meg, hogy jó érzés továbbadni mindazt, amit tudunk, és látni, hogy ennek mások is hasznát veszik.
Másrészt, kicsit földhözragadtabban megközelítve a kezdeményezés mögötti motivációt: az alapítók is tisztában voltak azzal, hogy – ahogyan a világban bárhol máshol – vannak nehezebb helyzetben lévő kistelepülések az országban, és az ott élők számára is biztosítani kell annak a lehetőségét, hogy sikerrel boldoguljanak az életben. Ehhez azonban a Kormány gondolkodása szerint nem segélyt vagy alapjövedelmet kell nyújtani, mert ezek konzerválnak, hanem meg kell teremteni a lehetőséget, hogy sikeresen tanuljanak tovább és helyezkedjenek el a munkaerőpiacon, mert a tanulás és a munka visznek előre.

AZ ALAPÍTÁSRÓL

A Tanítsunk Magyarországért programot 2018. december 5-én, az Önkéntesség Világnapján indította útjára Dr. György László, az akkori Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára, Horváth Zita, az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, valamint Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának bevonásával.

A PROGRAMOT MEGALAPOZÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

A program megalkotói megvizsgálták a hazai és nemzetközi kutatásokat, és két fő megállapítást vontak le belőlük. Az egyik, hogy az ezeken a kistelepüléseken élő gyerekeknek szükségük van arra, hogy valaki megmutassa nekik azt, hogy a környezetük által körülhatárolt, jelenleg elképzelt burkon kívül is van élet és vannak lehetőségek, vagyis a képességeik alapján tanulással sokra vihetik. A másik, hogy az USA-ban, Nagy-Britanniában működő, tehetséges fiatalok által végzett mentorálási tevékenységekre alapuló kezdeményezésekben résztvevő tanulók tanulmányi eredményei akár 15-20 százalékkal javultak, ami olyan, mintha 2-3 hónappal tovább tanulták volna az egyes tantárgyakat. A tanulmányi eredmények javulása mellett pedig csökkent az igazolatlan hiányzásaik száma is.
Ezek jelentős eredmények, a Tanítsunk Magyarországért program is ezekre törekszik.

KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
A kezdeti évben, 2019-ben a Pécsi Tudományegyetemen, a Miskolci, a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetemen – már a tavaszi félévben elindult a csatlakozás előfeltételének számító egyetemi kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátították a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat. A program iránti hatalmas érdeklődést jól mutatta, hogy mind a négy intézményben nagyon rövid idő (jellemzően kevesebb mint egy nap) alatt beteltek a meghirdetett kurzusok – a Debreceni Egyetemen például négy és fél perc alatt – így emelni kellett az eredetileg tervezett létszámokat. A tavaszi félévben több mint 500 egyetemi hallgató kezdte meg a felkészülést a mentorálásra.

Szintet léptünk!

2023. február végéig az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodott a program lebonyolításáról.
Márciustól a Tanítsunk Magyarországért program a Nemzeti Tehetség Központ részeként, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal együttműködésben folytatja a kortárs mentorálást országszerte.
A program költségvetési finanszírozásból valósul meg, megvalósítója a Nemzeti Tehetség Központ.

2023-ban már 21 egyetemen és több mint 100 általános iskolában jelen van a program. 
Az egyetemista mentorok segítségével több ezer általános iskolás diák részesülhet kortárs mentorálásban a Tanítsunk Magyarországért program keretein belül
.
 

A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM CÉLJA
A program célja kettős. Egyrészt a kistelepülésen élő általános iskolások támogatása tanulmányaik sikeres elvégzéséhez, másrészt pedig a kölcsönös tanulásról, egymás támogatásáról, a magyar közösségek megerősítéséről szól.
A Tanítsunk Magyarországért program egyik fő célja, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább.

A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT PROGRAM CÉLCSOPORTJA
A Tanítsunk Magyarországért Program célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók képezik. A melléjük szegődő mentorok feladata, hogy megmutassák nekik a településen túli világ izgalmait és lehetőségeit – az állatkertet, a múzeumot, a középiskolákat, a vállalkozásokat, hogy lássák, hányféle foglalkozásból, hányféle jövőből választhatnak. Vagyis segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és a végén elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

FŐ PILLÉREK: EGYETEMEK ÉS VÁLLALATOK

Az egyetemi mentorprogramban résztvevő egyetemisták a közreműködő általános iskolák egyikében meghatározott számú 6-7-8. osztályos kisdiákkal kezdik meg a közös munkát, a közös élményszerzést. Egy hallgató átlagosan 4-5 kisdiákot vesz a szárnyai alá, és segít nekik abban, hogy sikerrel fejezzék be az általános iskolát, valamint tovább folytassák tanulmányaikat a középfokú oktatásban.
A programban közreműködő egyetemeken TM1, TM2 kurzus keretében a hallgatók elsajátítják a mentori tevékenységhez kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat.
Keresd a Tanítsunk Magyarországért programot az alábbi egyetemeken!
 
 • Apor Vilmos Katolikus Főiskola
 • Budapesti Corvinus Egyetem
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Debreceni Egyetem
 • Debreceni Református Hittudományi Egyetem
 • Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
 • Gál Ferenc Egyetem
 • Károli Gáspár Református Egyetem
 • Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Óbudai Egyetem
 • Pannon Egyetem
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Széchenyi István Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Tokaj-Hegyalja Egyetem
 
A vállalati mentorprogram a vállalatoknak és munkavállalóiknak szól. A vállalatok úgy csatlakozhatnak a programhoz, hogy megnyitják vállalataikat, üzemeiket a kisiskolások előtt, betekintést engedve az ott zajló munkába.
Csatlakozási szándék jelzése vállalatok részéről: kapcsolat@tanitsunk.hu

MENTORNAK LENNI JÓ! – JUTTATÁSOK

A mentorhallgatók a 35 ezer forintos ösztöndíjjuttatás mellett a TM-kártya birtokában a MÁV-val és a Volánbusz Zrt.-vel kötött együttműködésnek köszönhetően térítésmentesen utazhatnak mentoráltjaikhoz, illetve mentoráltjaik számának függvényében egy közös programokra fordítható összeget is kapnak, melynek segítségével részt vehetnek különböző sporteseményeken, kulturális és egyénileg szervezett programokon, színházlátogatáson, fesztiválokon.
Eredményes mentorálás esetén a mentorok teljesítményalapon további célprémiumban részesülnek. Motivációjuk fenntartásán folyamatosan dolgozunk: létrehoztuk az ún. mentornagyköveti, és a szenior mentori rendszert, emellett lehetőséget nyújtunk fesztiválok és rendezvények látogatására, és támogatjuk a programhoz kötődő tudományos kutatómunkák megszületését. A lehetőségeket folyamatosan bővítjük!

NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT
A Nemzeti Tehetség Központ a tehetségek és a tehetséggondozás ügyének elkötelezett támogatójaként, minden tevékenységével igyekszik a lehető legtöbbet megtenni a tehetséges diákok támogatásában és képességeik érvényre juttatásában, hogy megtalálhassák a helyüket akár a tudomány, a sport, vagy a művészetek világában. Az NTK egyik zászlóshajója a „Snétberger Program”, amely középpontjában a különleges zenei tehetséggel rendelkező roma és hátrányos helyzetű fiatalok tehetséggondozása áll. Minősített Tehetséggondozó Műhelyeik hálózatban működve részt vesznek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési, és -azonosítási rendszerek bevezetésben, rendezvények szervezésében. A Központ szervezi a legkiválóbb tehetséggondozó szakemberek, pedagógusok, szervezetek és települések elismerését megvalósító „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” és a „Tehetségbarát Önkormányzat” díj pályázati folyamatát, valamint az OKTV díjkiosztó rendezvényt. A START Programmal a fiatal tehetségeket támogatják startup vállalkozásuk létrehozásában és a külföldön élő magyar fiatalok tehetséggondozásában vállal szerepet különböző rendezvényeivel, képzéseivel.
A Központnak a tehetséggondozás területén betöltött szerepe mellett kiemelt célja a kulturális sokszínűség, a szociális érzékenység, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felelősségvállalásának, a tehetségsegítők megbecsülésének és a társadalom támogatottságának növelése is.
Bővebben: ntk.hu
 
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.